หนังสือ by BBL

หนังสือ By BBL

สอนภาษาไทยต้องเข้าใจสมองเด็ก เล่ม 1
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf 
ขนาด 21214.36 KB
สอนภาษาไทยต้องเข้าใจสมองเด็ก เล่ม 2
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf 
ขนาด 21230.07 KB
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง สำหรับเด็กวัย 7-12 ปี
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf 
ขนาด 48589.81 KB
เล่นตามรอยพระยุคลบาท
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf 
ขนาด 76864.79 KB
แนวทางการคัดเลือกและการใช้สื่อการเรียนรู้
แนวทางการคัดเลือกและการใช้สื่อการเรียนรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf 
ขนาด 12220.76 KB
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf 
ขนาด 40653.78 KB
Comments