ห้องเรียนกีฬา__สานฝันนักกีฬาไทยสู่สากล

โพสต์22 ส.ค. 2559 17:35โดยAdmin phayao2
ห้องเรียนกีฬา__สานฝันนักกีฬาไทยสู่สากล   


ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์ รองอธิการสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตมหาสารคามสถาบันการพลศึกษา นายธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  สพม.38 ร่วมออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันเปิดสอนห้องเรียนกีฬา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

โดยจะเริ่มจากกีฬาฟุตบอล (ชาย) และวอลเลย์บอล (หญิง) ใน 3 โรงเรียน ได้แก่ ภาคเหนือ ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม, ภาคใต้ ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่

 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการกีฬา โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ระดับชาติและนานาชาติ มีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนมีหอพักนอนและสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาไว้รองรับ ทั้งนี้เมื่อจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับสิทธิ์ในการเรียนต่อสถาบันพลศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย

ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากทั่วประเทศ เพื่อเข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนละ 80 คน(2 ห้องเรียน) แบบนักเรียนประจำพักนอน ฝึกซ้อมกีฬา และเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สถาบันการพลศึกษาสุโขทัย มหาสารคาม และกระบี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 8-31 สิงหาคม 2559 ที่โครงการห้องเรียนกีฬา หรือเว็บไซต์ www.obec.go.th และ www.curriculum51.net
Comments