โครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนกีฬา ในระดับ ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์7 ส.ค. 2559 08:03โดยดารารัตน์ เกิดผล   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2559 08:04 ]
http://www.curriculum51.net/upload/20160806012439.jpg
(6 ส.ค. 59) ด้วย สพฐ. ได้มีโครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนกีฬา ในระดับ ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2559 จำนวน 3 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจ และความสามารถ กีฬาฟุตบอล (นักเรียนชาย) และกีฬาวอลเลย์บอล (นักเรียนหญิง) ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยเปิดรับสมัคร ในโรงเรียนดังต่อไปนี้

1. ภาคเหนือ : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โรงเรียนสารคามพิทยาคม
3. ภาคใต้ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โดย เปิดรับแผนวิทย์-กีฬา และ แผนศิลป์-กีฬา โรงเรียนละ 80 คน เป็นนักเรียนประจำ นักเรียนที่สนใจทั่วประเทศสามารถสมัครเข้าเรียนได้ในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งใน 3 โรงเรียน 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศที่สนใจได้สมัครเข้าเรียน จึงขอความกรุณาจากท่าน ได้ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครระหว่าง วันที่ 8-31 สิงหาคม 2559 ดังนี้
1.ประสานขอความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียง , โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) ในพื้นที่ เปิดสปอต ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 8-31 สิงหาคม 2559 โดยสามารถดาว์โหลดได้ที่ https://goo.gl/z0BbUz 
2.ขอความร่วมสำนักงานเขตพื้นที่ทุกแห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) ทุกแห่ง ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (Banner) หน้าเว็บไซต์ของทุกหน่วยงาน โดยขอให้ Banner ลิ้งไปที่เว็บไซต์ www.curriculum51.net และติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดส่งในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ของทุกสำนักงานเขตพื้นที่และทุกโรงเรียน 
3.ขอความร่วมมือเป็นพิเศษสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ได้ประชาสัมพันธ์ ด้วยรูปแบบวิธีการของแต่ละโรงเรียนให้นักเรียนได้รับทราบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนกีฬาในครั้งนี้ทุกคน
Comments