โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์

โพสต์9 ส.ค. 2559 00:16โดยน.ส.สุวิมล ศรีคำ   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2559 00:17 ]
(วันที่ 4  สิงหาคม  2559) โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชานชนไปลงคะแนลงเสียงประชามติ  ในวันที 7 สิงหาคม 2559
Comments