ชนะเลิศโครงการรักษ์ภาษาไทย 2559

โพสต์8 ส.ค. 2559 22:10โดยนายเกรียงศักดิ์ สินเปียง
วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เด็กหญิงวิภาวี จันทร์อุดม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ป.1-ป.3 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคุณครูชัยวิชิต อินต๊ะเสนา เป็นครูผู้ฝึกสอน
Comments