งานเปิดโลกอาเซียน

โพสต์8 ส.ค. 2559 22:00โดยนางมณฑิตา คําปลิว
(9  สิงหาคม  2559) กลุ่มโรงเรียนปง1 ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกอาเซียน ณ  โรงเรียนบ้านดู่  มีขบวนอาเซียน 10  ประเทศ  ภายในงานมีการแสดง  การแนะนำประเทศอาเซียน  การตอบปัญหา  และการจัดนิทรรศการอาเซียน
Comments