ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กชายภูวนัย บุญอิน

โพสต์22 ส.ค. 2559 02:17โดยน.ส.ชญาภา สร้อยสวิง

ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กชายภูวนัย บุญอิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย อำเภอภูซาง ที่ประสบอัคคีภัย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559


Comments