ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์16 ส.ค. 2559 22:49โดยน.ส.ชญาภา สร้อยสวิง
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 
     ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
ผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
Comments