โรงเรียนบ้านทุ่งแต

โพสต์8 ส.ค. 2559 22:59โดยน.ส.จินตรา สนั่นป่า
(16มิ.ย.59)นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.4 โรงเรียนบ้านทุ่งแต ร่วมกันรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุลาย ในบริเวณชุมชนบ้านทุ่งแต เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
Comments