กิจรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ โรงเรียนบ้านพวงพยอม

โพสต์8 ส.ค. 2559 22:13โดยรุ่งนภา บุญวงค์   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2559 22:21 ]
5 สิงหาคม 2559 คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านพวงพยอม ร่วมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ ณ บ้านพวงพยอม หมู่ 6


Comments