เผยแพร่เมื่อ 18 มิ.ย. 2016 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านปี้ ตำบลเวียง อำเภอเชัยงคำ จังหวัดพะเยา สังกัด สพป. พะเยา เขต2

โพสต์8 ส.ค. 2559 09:16โดยดารารัตน์ เกิดผล   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2559 09:23 ]

วิดีโอ YouTube


เผยแพร่เมื่อ 18 มิ.ย. 2016

โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านปี้ ตำบลเวียง อำเภอเชัยงคำ จังหวัดพะเยา สังกัด สพป. พะเยา เขต2

Comments