เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เลขที่ 17 ถนนจุน-ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
โทรศัพท์ 0-5442-1151 0-5442-1076 0-5442-1069 ต่อ 16 หรือ 31 Hotline 054-421100  มือถือ 091-843-7874 
WebMaster: นางดารัตน์  เกิดผล Tel.091-843-7874  E-mail : dararat.k@phayao2.go.th